Back to Top
เพิ่มสินค้าลงตะกร้าแล้วค่ะ

ใช้โค้ด BNP5MAY22 ช้อป 499.- ลด 5% สูงสุด 50.-

 ใช้โค้ด BNB50MAY22 ช้อป 999.- ลด 50.-

ใช้โค้ด BNB100MAY22 ช้อป 1599.- ลด 100.-วิธีการตรวจสอบสถานะสินค้า

howto shipping step 1


1) เลือกบัญชีของฉันจากเมนูมุมขวาบนhowto shipping step 2

2) เลือกประวัติการสั่งซื้อแล้วคลิกรายการที่ต้องการตรวจสอบhowto shipping step 33) รายการเข้าสถานะการจัดส่ง