Back to Top
เพิ่มสินค้าลงตะกร้าแล้วค่ะ

ใช้โค้ด OCT5PBN ช้อป 499.- ลด 5% สูงสุด 50.-     |    ใช้โค้ด OCT50BBN ช้อป 999.- ลด 50.-    |    ใช้โค้ด OCT100BBN ช้อป 1299.- ลด 100.-วิธีการตรวจสอบสถานะสินค้า

howto shipping step 1


1) เลือกบัญชีของฉันจากเมนูมุมขวาบนhowto shipping step 2

2) เลือกประวัติการสั่งซื้อแล้วคลิกรายการที่ต้องการตรวจสอบhowto shipping step 33) รายการเข้าสถานะการจัดส่ง