Back to Top
เพิ่มสินค้าลงตะกร้าแล้วค่ะ
{{product.name}}
จำนวน: {{product.qty}} ชิ้น
ราคา: {{product.saleprice| currency:''}} บาท


วิธีการตรวจสอบสถานะสินค้า

howto shipping step 1


1) เลือกบัญชีของฉันจากเมนูมุมขวาบนhowto shipping step 2

2) เลือกประวัติการสั่งซื้อแล้วคลิกรายการที่ต้องการตรวจสอบhowto shipping step 33) รายการเข้าสถานะการจัดส่ง