Back to Top
เพิ่มสินค้าลงตะกร้าแล้วค่ะ

สั่งวันนี้ ฟรีของสัมมนาคุณ ทุกกล่อง!วิธีการตรวจสอบสถานะสินค้า

howto shipping step 1


1) เลือกบัญชีของฉันจากเมนูมุมขวาบนhowto shipping step 2

2) เลือกประวัติการสั่งซื้อแล้วคลิกรายการที่ต้องการตรวจสอบhowto shipping step 33) รายการเข้าสถานะการจัดส่ง