Back to Top
เพิ่มสินค้าลงตะกร้าแล้วค่ะ

ใช้โค้ด BNSEP5P ช้อป 499.- ลด 5% สูงสุด 50.-
ใช้โค้ด BNSEP50B ช้อป 999.- ลด 50.-
ใช้โค้ด BNSEP100B ช้อป 1599.- ลด 200.-วิธีการตรวจสอบสถานะสินค้า

howto shipping step 1


1) เลือกบัญชีของฉันจากเมนูมุมขวาบนhowto shipping step 2

2) เลือกประวัติการสั่งซื้อแล้วคลิกรายการที่ต้องการตรวจสอบhowto shipping step 33) รายการเข้าสถานะการจัดส่ง